Banksector

image-bankingAutomatiseren van processen in het bankwezen
In het bankwezen speelt de handgeschreven handtekening van de klant een centrale rol. Alle financiële instellingen slaan een referentiekopie van de handtekening van klanten op om authenticatie op een later tijdstip mogelijk te maken. Dit betekent dat de kopie steeds weer nodig is. In het bedrijfsproces moet deze veilig worden opgeslagen, maar ook beschikbaar zijn voor authenticatie. Als een klant een digitale handtekening zet op een signature-pad van Wacom, kan deze authenticatie op elk gewenst moment en op veilige wijze elektronisch door de bankmedewerker worden uitgevoerd. Op dezelfde manier is deze met slechts één klik elektronisch beschikbaar voor authenticatie.

Meer dan alleen authenticatie

Maar dit is niet het enige waarvoor een signature-pad of signature-display kan worden gebruikt. Grote banken en spaarbanken alsmede kredietcoöperaties maken al succesvol gebruik van het digitaliseren van handgeschreven handtekeningen voor veel van hun processen. Tegenwoordig kan bijna elk soort formulier elektronisch worden ondertekend: aanvragen voor een nieuwe rekening of nieuwe pasjes, aanvragen voor leningen en transacties. Een Wacom-signature-display kan ook worden gebruikt voor het toevoegen van opmerkingen of correcties, het highlighten, en voor het goedkeuren van aanvragen en overeenkomsten door de pen rechtstreeks op het scherm te gebruiken zoals bij papier. De tijd die wordt bespaard door geautomatiseerde bedrijfsprocessen kan het verkooppersoneel benutten voor meer contact met de klant in plaats van het afhandelen van papierwerk.

Significant decrease of paper management costs with Wacom DTU-1141 at Abanka d.d., Slovenia

Abanka d.d. is the second largest bank in Slovenia with 60 branches across the country and operates the second largest network of cash machines in Slovenia. The bank is renowned as a technologically progressive and innovative bank which ensures new products are constantly developed and new processes are introduced that provide the highest possible level of service for its customers.
Lees meer

Swedish Handelsbanken: Effciency and customer orientation by integrating electronic signatures

The Swedish Handelsbanken is one of the largest banks in Sweden. 436 branches all across the country take care of private and business clients. The bank puts a high focus on its customer satisfaction. In every day banking, this means that the client should always have the choice in which way he gets in touch with the bank: via phone, online or personally in a branch. In order to get rid of paper-bound processes, Handelsbanken decided to integrate electronic handwritten signatures as part of a fully digital work ow.
Lees meer

Casestudy: 4 jaar papierloze handtekeningen bij CECA – een samenvatting

Verzamelen van ervaringen met Wacom signature-pads

Vier jaar geleden werden klanten van Spaanse banken en spaarbanken verplicht hun handtekening op honderden verschillende documenten te zetten. Voor alle transacties, hoe klein ook, moesten steeds weer documenten worden ondertekend. Deze documenten zorgden voor hoge directe kosten vanwege het papier, printen en archiveren en indirecte kosten als gevolg van de backoffice-bedrijfsprocessen die met elk document gepaard gingen. Daarom had de federatie van Spaanse spaarbanken (CECA) besloten om een project met een systeem voor het digitaliseren van handtekeningen (DSS) in Spaanse spaarbanken te implementeren. Lees meer