Getting started – sign pro PDF voor Android

Beginnen met Wacom sign pro PDF voor Android

Een document openen en bewerken

Open een PDF-document door het te selecteren in de sign pro PDF-bestandsbrowser. Deze werkbalk verschijnt boven aan het document:

sign-pro-pdf-get-started-16

Afhankelijk van uw Android-apparaat ziet u een menu-pictogram langs de werkbalk: sign-pro-pdf-get-started-17
Als het pictogram niet wordt weergegeven, kunt u het document opslaan of sluiten met de me-nu-toets van uw apparaat.

Dit pictogram: sign-pro-pdf-get-started-6 opent de bewerkingsbalk als volgt: sign-pro-pdf-get-started-18

How to sign

Selecteer het onderteken-pictogram voor het ondertekenen van een document: sign-pro-pdf-get-started-3

Maak hierna een rechthoek in het document op de plaats waar u de handtekening wilt zetten. In een pop-up-venster wordt uw handtekening weergegeven tijdens het tekenen: hiermee kunt u de handte-kening accepteren, opnieuw ondertekenen of annuleren.

Gebruik voor het aangeven van het ondertekeningsgebied het rechthoek-pictogram sign-pro-pdf-get-started-7
n maak een rechthoek op de plaats waar u de handtekening wilt hebben.
Sla het document vervolgens op. Als het document weer is geopend in sign pro PDF, kan de gebruiker het ondertekenen door op de rechthoek te tikken en zijn/haar handtekening in het gebied te zetten dat is aangemaakt.

Handgeschreven notities maken

Selecteer voor het maken van handgeschreven notities in een document het teken-pictogram: sign-pro-pdf-get-started-8

Hiermee wordt de teken-werkbalk geopend: sign-pro-pdf-get-started-19

Selecteer voor het wijzigen van de penkleur of -dikte tijdens het tekenen het kleur-pictogram: sign-pro-pdf-get-started-9
Selecteer voor het wissen van een deel van uw tekening het gum-pictogram: sign-pro-pdf-get-started-10
Selecteer het pen-pictogram om verder te gaan met tekenen: sign-pro-pdf-get-started-8
Tik voor het accepteren van de voltooide tekening op het vinkje: sign-pro-pdf-get-started-11

Een memobriefje toevoegen

Selecteer voor het toevoegen van een memobriefje op het notitie-pictogram: sign-pro-pdf-get-started-12

Tik vervolgens in het document op de plaats waar de notitie moet komen. In een pop-up-venster kunt u tekst voor de notitie invoeren.

Een document opslaan

Selecteer voor het opslaan van een document het menu-pictogram sign-pro-pdf-get-started-17 of klik op de menu-toets van uw Android-apparaat. Nu verschijnen de beschikbare opties: sign-pro-pdf-get-started-20

Kies hoe u het document wilt delen of opslaan.
Selecteer voor het ongedaan maken van wijzigingen in het document het terug-pictogram sign-pro-pdf-get-started-14 of druk op de terug-toets van uw Android-apparaat. Nu verschijnen de beschikbare opties: sign-pro-pdf-get-started-21

U kunt nu de optie Maak wijzigingen ongedaan kiezen.

Let op: als alle credits zijn gebruikt, kunt u on-line nieuwe credits kopen. Zonder credits worden
nieuwe handtekeningen weergegeven met het label ‘Geen onderteken-credits meer’.
Credits worden hetzelfde toegepast voor handgeschreven handtekeningen en eSeal-handtekeningen.

Kom meer te weten

Meer gegevens over deze opties en meer zijn te vinden in de gebruikershandleiding (alleen in Engels).