Getting started – sign pro PDF voor iOS

Beginnen met Wacom sign pro PDF voor iOS

Een document openen en bewerken

sign-pro-pdf-get-started-1Als u een document ontvangt, bijvoorbeeld als een e-mail-bijlage, kunt u Delen gebruiken om het naar sign pro PDF over te brengen:

Gebruik Delen om het document naar sign pro PDF te kopiëren en dan te selecteren in de bijgewerk-te bestandsbrowser. Als het document wordt weergegeven ziet u de hoofdwerkbalk als volgt:

sign-pro-pdf-get-started-2

Diverse werkbalk-pictogrammen bevatten opties om door het document te navigeren en de inhoud weer te geven.
Dit pictogram: sign-pro-pdf-get-started-3 opent de bewerkingsbalk als volgt:

sign-pro-pdf-get-started-4

De pen aansluiten

U kunt de bewerkings-tools met uw vinger of een stylus gebruiken, maar als u een Wacom Active pen hebt, moet u eerst een Bluetooth-verbinding maken door het selecteren van pictogram sign-pro-pdf-get-started-5. Volg de instructies voor het aansluiten van uw pen.

Een document ondertekenen

Selecteer het onderteken-pictogram voor het ondertekenen van een document: sign-pro-pdf-get-started-6

Maak hierna een rechthoek in het document op de plaats waar u de handtekening wilt zetten. In een pop-up-venster wordt uw handtekening weergegeven tijdens het tekenen: hiermee kunt u de handte-kening accepteren, opnieuw ondertekenen of annuleren.

Gebruik voor het aangeven van het ondertekeningsgebied het rechthoek-pictogram sign-pro-pdf-get-started-7 en maak een rechthoek op de plaats waar u de handtekening wilt hebben.
Sla het document vervolgens op. Als het document weer is geopend in sign pro PDF, kan de ge-bruiker het ondertekenen door op de rechthoek te tikken en zijn/haar handtekening in het gebied te zetten dat is aangemaakt.

Handgeschreven notities maken

Selecteer voor het maken van handgeschreven notities in een document het teken-pictogram: sign-pro-pdf-get-started-8
Selecteer voor het wijzigen van de penkleur of -dikte tijdens het tekenen het kleur-pictogram: sign-pro-pdf-get-started-9
Selecteer voor het wissen van een deel van uw tekening het gum-pictogram: sign-pro-pdf-get-started-10
Deselecteer het gum-pictogram om verder te gaan met tekenen
Tik voor het accepteren van de voltooide tekening op het vinkje: sign-pro-pdf-get-started-11

Een memobriefje toevoegen

Selecteer voor het toevoegen van een memobriefje op het notitie-pictogram: sign-pro-pdf-get-started-12
Tik vervolgens in het document op de plaats waar de notitie moet komen. In een pop-up-venster kunt u tekst voor de notitie invoeren.

Een document opslaan

Selecteer voor het opslaan van het document het delen-pictogram sign-pro-pdf-get-started-13 of het terug-pictogram: sign-pro-pdf-get-started-14

sign-pro-pdf-get-started-15Vervolgens kunt u kiezen uit de beschikbare opties:
Voor het ongedaan maken van wijzigingen in een document kunt u de optie Maak wijzigingen onge-daan kiezen.

Let op: als alle credits zijn gebruikt, kunt u on-line nieuwe credits kopen. Zonder credits worden nieuwe handtekeningen weergegeven met het label ‘Geen onderteken-credits meer’. Credits worden hetzelfde toegepast voor handgeschreven handtekeningen en eSeal-handtekeningen.

Kom meer te weten

Meer gegevens over deze opties en meer zijn te vinden in de gebruikershandleiding (alleen in Engels).