Bankowość i finanse

image-bankingAutomatyzacja procesów w bankowości i finansach

W procesach bankowych odręczny podpis klienta odgrywa kluczową rolę. Wszystkie instytucje finansowe przechowują oryginał podpisu klientów w celu umożliwienia późniejszego uwierzytelnienia. Oznacza to, że kopia tego podpisu jest potrzebna do wielokrotnego porównywania. W ramach procesu biznesowego, musi ona być bezpiecznie archiwizowana, ale również musi być dostępna do uwierzytelniania. Jeśli klient podpisze się elektronicznie na tablecie do podpisów firmy Wacom, to uwierzytelnienie może być bezpiecznie wykonane elektronicznie w każdej chwili przez pracownika banku. W ten sam sposób, to jest elektronicznie, dostępne do uwierzytelniania zasadniczo tylko jednym kliknięciem.

Więcej niż tylko uwierzytelnianie

Ale to nie jest jedyne zastosowanie tabletu lub wyświetlacza do podpisów. Wiodące banki i kasy oszczędnościowe oraz towarzystwa kredytowe pomyślnie stosują już zdigitalizowane podpisy odręczne w wielu swoich procesach. Obecnie prawie wszystkie rodzaje formularzy mogą być podpisywane elektronicznie: wnioski o otwarcie konta lub nowe karty, podpisywanie umów kredytowych i transakcji. Wyświetlacz do podpisów firmy Wacom może być również używany do umieszczania przypisów, zaznaczania, podkreślania i zatwierdzania wniosków oraz umów przy użyciu pióra bezpośrednio na ekranie, jak na papierze. Oszczędność czasu poprzez automatyzację procesów biznesowych oznacza, że personel zajmujący się sprzedażą może spędzać więcej czasu z klientami, a nie zajmując się robotą papierkową.

Significant decrease of paper management costs with Wacom DTU-1141 at Abanka d.d., Slovenia

Abanka d.d. is the second largest bank in Slovenia with 60 branches across the country and operates the second largest network of cash machines in Slovenia. The bank is renowned as a technologically progressive and innovative bank which ensures new products are constantly developed and new processes are introduced that provide the highest possible level of service for its customers.
Więcej

Swedish Handelsbanken: Effciency and customer orientation by integrating electronic signatures

The Swedish Handelsbanken is one of the largest banks in Sweden. 436 branches all across the country take care of private and business clients. The bank puts a high focus on its customer satisfaction. In every day banking, this means that the client should always have the choice in which way he gets in touch with the bank: via phone, online or personally in a branch. In order to get rid of paper-bound processes, Handelsbanken decided to integrate electronic handwritten signatures as part of a fully digital work ow.
Więcej

Studium przypadku: CECA, 4 lata podpisywania bez użycia papieru – podsumowanie

Zbieranie doświadczenia w długim okresie czasu w zakresie używania tabletów do podpisów firmy Wacom

Cztery lata temu, klienci hiszpańskich banków i kas oszczędnościowych byli zobowiązani do wielokrotnego składania podpisu na setkach różnych dokumentów. Wszystkie transakcje, nawet małe, powodowały niekończące się podpisywanie dokumentów. Podobnie wszystkie te dokumenty powodowały wysokie koszty bezpośrednie generowane przez papier, drukowanie i archiwizowanie oraz koszty pośrednie generowane przez procesy administracyjne związane z każdym dokumentem. To dlatego Konfederacja Hiszpańskich Banków Oszczędnościowych (CECA) postanowiła wdrożyć projekt Zdigitalizowany System Podpisywania (DSS) w hiszpańskich bankach oszczędnościowych. Więcej