Opieka zdrowotna

image-healthcareWacom w opiece zdrowotnej:

Poprawa satysfakcji pacjentów Dygitalizacja obsługi pacjenta zapewnia wiele korzyści szpitalom i klinikom. Rozpoczyna się ona od wdrożenia rozwiązania eSignature do procesu rejestracji pacjentów. Podpisanie i wyrażenie zgody na leczenie wymaga zarówno odręcznego podpisu pacjenta, jak również udokumentowania przekazania informacji o ryzyku związanym z konkretnym zabiegiem. Zadowolenie pacjenta poprawia się poprzez skrócenie czasu oczekiwania. Nawet pacjenci, którzy nie znają z technologii cyfrowej łatwo akceptują pomysł oglądania dokumentów na wyświetlaczu do podpisów firmy Wacom przed ich wypełnieniem i podpisaniem bezpośrednio na ekranie za pomocą pióra. Wygenerowane w ten sposób dokumenty są potrzebne w rzeczywistym procesie leczenia (np. gdy zawierają informacje na temat alergii) lub tylko w przypadku późniejszych skarg (np. dotyczących przekazania informacji o ryzyku przed zabiegiem). Koszty związane z przetwarzaniem i archiwizowaniem dokumentów papierowych zmniejszają się radykalnie. Wymagane informacje można uzyskać znacznie szybciej.

Wykorzystanie pióra w kontakcie z pacjentem

Dzięki zaawansowanym kartom dokumentacji medycznej, obecnie możliwe jest wprowadzanie odręcznych notatek, które poprawiają komunikację z pacjentem i zarządzanie kartami. Lekarze specjaliści mogą rysować i pisać bezpośrednio w kartach dokumentacji medycznej, a nawet na zdjęciach rentgenowskich. Ponieważ wszystkie informacje są cyfrowe, można konsultować się na odległość z lekarzami, którzy służą fachową poradą przeglądając zapisy cyfrowe. Wpisy w dokumentacji mogą być wysyłane również bezpośrednio do aptek w celu szybkiej realizacji recept. Cały system jest połączony zapewniając większe zadowolenie pacjentów i wyższą jakość opieki.

Klinika, która nie używa papieru dzięki tabletom do podpisów STU-520 firmy Wacom

STU-520 do administrowania pacjentami bez użycia papieru

Marcin Sikora, Kierownik Kliniki “Uśmiech na 5: – Szukałem niezawodnego rozwiązania od wielu lat. Korzystanie z tabletów do podpisów firmy Wacom w codziennej praktyce medycznej przede wszystkim minimalizuje czas administrowania dokumentami, który możemy całkowicie poświęcić naszym pacjentom. W rezultacie rozwiązanie to zmniejsza koszty i eliminuje wszystkie problemy, które powstają wskutek gromadzenia się dokumentów pacjenta. Dzięki tabletom do podpisów STU-520 firmy Wacom w końcu osiągnęliśmy cel bycia “kliniką bez papieru” -.
Więcej