Getting started – sign pro PDF for Android

Rozpoczynanie pracy z aplikacją Wacom sign pro PDF for Android

Otwieranie i edycja dokumentu

Otwórz dokument PDF, wybierając go w przeglądarce plików sign pro PDF. W górnej części dokumentu zostanie wyświetlony ten pasek narzędzi:

sign-pro-pdf-get-started-16

W zależności od urządzenia z systemem Android, obok paska narzędzi zostanie wyświetlona ikona Menu: sign-pro-pdf-get-started-17
Jeśli ikona nie została wyświetlona, można użyć przycisku Menu urządzenia, aby zapisać lub za-mknąć dokument.

Ikona: sign-pro-pdf-get-started-6 otwiera pasek narzędzi edycji: sign-pro-pdf-get-started-18

Dodawanie podpisu

Aby podpisać dokument, wybierz ikonę podpisu: sign-pro-pdf-get-started-3

Następnie zaznacz prostokąt w miejscu dokumentu, w którym chcesz dodać podpis. Zostanie wyświetlone okno z podglądem podpisu i opcjami zaakceptowania go, powtórzenia podpisu lub anulowania.
Aby wstępnie zdefiniować obszar podpisu, użyj ikony prostokąta: sign-pro-pdf-get-started-7
zaznacz prostokąt w miejscu, w którym chcesz dodać podpis.
Następnie zapisz dokument. Po ponownym otwarciu dokumentu w aplikacji sign pro PDF użytkownik będzie mógł go podpisać przez stuknięcie prostokąta i wprowadzenie swojego podpisu w utworzonym obszarze.

Dodawanie uwag odręcznych

Aby dodać uwagę odręczną do dokumentu, wybierz ikonę rysowania: sign-pro-pdf-get-started-8

Zostanie otwarty pasek narzędzi rysowania: sign-pro-pdf-get-started-19

Aby zmienić kolor lub rozmiar pióra podczas rysowania, wybierz ikonę koloru: sign-pro-pdf-get-started-9
Aby wymazać część rysunku, wybierz ikonę gumki: sign-pro-pdf-get-started-10
Aby wznowić rysowanie, wybierz ikonę pióra: sign-pro-pdf-get-started-8
Po zakończeniu rysowania zaakceptuj rysunek, stukając ikonę akceptacji: sign-pro-pdf-get-started-11

Dodawanie notatek

Aby wstawić notatkę, wybierz ikonę notatki: sign-pro-pdf-get-started-12

Następnie stuknij miejsce w dokumencie, w którym chcesz dodać notatkę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie tekstu notatki.

Zapisywanie

Aby zapisać dokument, wybierz ikonę Menu: sign-pro-pdf-get-started-17 lub naciśnij przycisk Menu urządzenia z systemem Android. Zostaną wyświetlone dostępne opcje: sign-pro-pdf-get-started-20

Wybierz sposób udostępniania lub zapisu dokumentu.
Aby odrzucić zmiany dokumentu, wybierz ikonę Wstecz: sign-pro-pdf-get-started-14 lub naciśnij przycisk Wstecz urządzenia z systemem Android. Zostaną wyświetlone dostępne opcje: sign-pro-pdf-get-started-21

Następnie można wybrać opcję: Odrzuć zmiany.

Uwaga: Po wykorzystaniu wszystkich kredytów można kupić więcej kredytów online. W przypadku braku kredytów nowe podpisy będą wyświetlane z informację „Nie ma już kredytu podpisów”. Kredyty są wykorzystywane dla podpisów odręcznych oraz podpisów eSeal na takich samych warunkach.

Więcej informacji

Dalsze informacje na temat wszystkich wymienionych opcji i nie tylko znajdują się w instrukcji obsługi (tylko w wersji angielskiej).