Getting started – sign pro PDF for iOS

Rozpoczynanie pracy z aplikacją Wacom sign pro PDF for iOS

Otwieranie i edycja dokumentu

sign-pro-pdf-get-started-1Po otrzymaniu dokumentu, np. jako załącznika wiadomości poczty elektronicznej, można użyć opcji Udostępnianie, aby przesłać go do aplikacji sign pro PDF:

Użyj opcji Udostępnianie, aby skopiować dokumentu do aplikacji sign pro PDF, a następnie wybierz go w zaktualizowanej przeglądarce plików. Po otwarciu dokumentu zostanie wyświetlony główny pasek narzędzi:

sign-pro-pdf-get-started-2

Kilka ikon paska narzędzi zapewnia dostęp do opcji nawigacji w dokumencie i wyświetlania jego treści.
Ta ikona: sign-pro-pdf-get-started-3 otwiera pasek narzędzi edycji:

sign-pro-pdf-get-started-4

Podłączanie pióra

Narzędzia edycji można obsługiwać za pomocą palca lub pióra, jednak w przypadku pióra Wacom Active należy najpierw nawiązać połączenie Bluetooth, wybierając ikonę: sign-pro-pdf-get-started-5. Aby podłączyć pióro, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Dodawanie podpisu

Aby podpisać dokument, wybierz ikonę podpisu: sign-pro-pdf-get-started-6 Następnie zaznacz prostokąt w miejscu dokumentu, w którym chcesz dodać podpis. Zostanie wyświetlone okno z podglądem podpisu i opcjami zaakceptowania go, powtórzenia podpisu lub anulowania.
Aby wstępnie zdefiniować obszar podpisu, użyj ikony prostokąta: sign-pro-pdf-get-started-7 zaznacz prostokąt w miejscu, w którym chcesz dodać podpis.
Następnie zapisz dokument. Po ponownym otwarciu dokumentu w aplikacje sign pro PDF użytkownik będzie mógł go podpisać przez stuknięcie prostokąta i wprowadzenie swojego podpisu w utworzonym obszarze.

Dodawanie uwag odręcznych

Aby dodać uwagę odręczną do dokumentu, wybierz ikonę rysowania: sign-pro-pdf-get-started-8
Aby zmienić kolor lub rozmiar pióra podczas rysowania, wybierz ikonę koloru: sign-pro-pdf-get-started-9
Aby wymazać część rysunku, wybierz ikonę gumki: sign-pro-pdf-get-started-10
Aby wznowić rysowanie, usuń zaznaczenie ikonu gumki.
Po zakończeniu rysowania zaakceptuj rysunek, stukając ikonę akceptacji: sign-pro-pdf-get-started-11

Dodawanie notatek

Aby wstawić notatkę, wybierz ikonę notatki: sign-pro-pdf-get-started-12
Następnie stuknij miejsce w dokumencie, w którym chcesz dodać notatkę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie tekstu notatki.

Zapisywanie

Aby zapisać dokument, wybierz ikonę udostępniania: sign-pro-pdf-get-started-13 ub ikonę Wstecz: sign-pro-pdf-get-started-14

sign-pro-pdf-get-started-15Następnie można wybrać jedną z dostępnych opcji:
Aby odrzucić zmiany dokumentu, można wybrać opcję: Odrzuć zmiany.

Uwaga: Po wykorzystaniu wszystkich kredytów można kupić więcej kredytów online. W przypadku braku kredytów nowe podpisy będą wyświetlane z informację „Nie ma już kredytu podpisów”.
Kredyty są wykorzystywane dla podpisów odręcznych oraz podpisów eSeal na takich samych warunkach.

Więcej informacji

Dalsze informacje na temat wszystkich wymienionych opcji i nie tylko znajdują się w instrukcji obsługi (tylko w wersji angielskiej).