SDK

Integracja tabletów do podpisów firmy Wacom z aplikacjami za pomocą zestawów do tworzenia oprogramowania (SDK)

Programiści, którzy chcą zintegrować tablety do podpisów firmy Wacom z własnymi istniejącymi aplikacjami lub procesami przebiegającymi u klientów, mogą uczynić to używając jednego z zestawów do tworzenia oprogramowania (SDK).

Dostępne jest wiele wersji

Aby spełnić różne potrzeby programistów firma Wacom dostarcza dwie wersje zestawów do tworzenia oprogramowania (SDK). STU SDK jest to najbardziej podstawowa wersja z udostępnionych przez firmę Wacom zestawów SDK. Został on zaprojektowany do integracji tabletów do podpisów STU firmy Wacom z aplikacjami systemu Windows. Zestaw STU SDK jest to wersja, która wymaga najwięcej wysiłku ze strony programisty. Ale ze względu na jego podstawową funkcjonalność daje programiście swobodę pełnego dostosowania aplikacji. Zestaw SDK niskiego poziomu gromadzi surowe dane z pióra i umożliwia pobieranie obrazów na ekran. Nie wymaga klucza licencyjnego i jest bezpłatny. Obsługuje systemy operacyjne Windows i Linux.

Zestaw Signature SDK – komponent podpisu

Ta wersja zestawu SDK umożliwia bardzo łatwe zintegrowanie rejestrowania eSignature przy minimalnym nakładzie programowania. Ten zestaw SDK umożliwia gromadzenie, przechowywanie i przeglądanie podpisów odręcznych podczas badań kryminalistycznych. Obejmuje on funkcje haszowania danych, które bezpiecznie wiążą podpis z podpisaną treścią, np. dokumentem. Komponent podpisu może być używany do rejestracji podpisów za pomocą dowolnego tabletu do podpisów lub tabletu piórkowego firmy Wacom. Klucz licencyjny wymagany jest do zainstalowania tego zestawu SDK i związany jest z opłatą licencyjną.

Zestaw Signature SDK – komponent kreatora

Zestaw Signature SDK – komponent kreatora oparty jest na komponencie podpisu i zapewnia większą elastyczność w interakcji z tabletami do podpisów firmy Wacom. Umożliwia to łatwe wprowadzenie programowych elementów sterowania, włącznie z przyciskami, polami wyboru i blokami przycisków numerycznych. Klucz licencyjny wymagany jest do zainstalowania tego zestawu SDK i związany jest z opłatą licencyjną.

Korzyści z interfejsów komponentowych

Oba interfejsy komponentowe zaprojektowano w taki sposób, aby były łatwe w użyciu i zapewniały, że wszystkie informacje konieczne do prawnie wiążącego podpisu są zebrane i zapisane w dokumencie elektronicznym. Dane te obejmują pełny zapis ruchu pióra podczas podpisywania, zmianę położenia i nacisku pióra w czasie, jak również informacje kryminalistyczne takie jak identyfikator komputera i używany tablet. Podpisy zarejestrowane za pomocą komponentów zestawu Signature SDK mogą być następnie badane przy użyciu narzędzia analitycznego SignatureScope firmy Wacom. Narzędzie Signature Scope firmy Wacom dostępne jest tylko dla ekspertów zajmujących się kryminalistyczną analizą dokumentów i wizualizuje dynamiczne dane podpisu, co może pomóc w udowodnieniu autentyczności elektronicznego podpisu odręcznego.

Jak zdobyć zestawy SDK

Aby uzyskać dostęp do zestawów SDK firmy Wacom należy wykonać następujące czynności. Należy wskazać, o który zestaw SDK (Wacom STU-SDK lub Signature SDK) chodzi i wysłać wypełniony formularz zamówienia. Wyślemy e-mail z informacjami umożliwiającymi dostęp. A następnie: Start!

Potrzebna pomoc?

Jeśli potrzebna jest pomoc, firma Wacom zapewnia wsparcie dla programistów korzystających z zestawu Signature SDK.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI