Mobile Signature

Mobile Signature: przekształca tablety w urządzenia do podpisów

Obecnie tablety są częścią wyposażenia wielu systemów komputerowych. Agencje ubezpieczeniowe, działy serwisowe i naprawcze. Tablety służą jako urządzenia do prezentacji i alternatywnie mogą być używane do wprowadzania danych klientów lub wypełniania raportów serwisowych.
Za pomocą pióra Mobile Signature firmy Wacom można przekształcić tablet w urządzenie do podpisów. Pracownicy terenowi muszą mieć tylko jedno urządzenie do obsługi klientów – i nie muszą martwić się o dokumenty papierowe.
Signature-Stylus-CS-500

CS-500