Bank oszczędnościowy Sparkasse Rastatt-Gernsbach używa tablety STU-500 firmy Wacom

eSignature w bankowości na przykładzie Sparkasse Rastatt-Gernsbach

Użytkownik

Bank oszczędnościowy Sparkasse Rastatt-Gernsbach, o łącznej wartości aktywów ok. 1,6 mln euro, ma 24 oddziały na obszarze rozciągającym się na południe od miasta Karlsruhe w Niemczech, na skraju północnej części Schwarzwaldu. Bank postrzega się jako jedna z najbardziej innowacyjnych instytucji w grupie banków oszczędnościowych Badenii-Wirtembergii (Baden-Württemberg Sparkassen Group) .

Sytuacja

Chociaż jedno z głównych centrów klienta banku znajduje się w mieście papieru, w Gernsbach, to celem banku jest przetwarzanie drogą elektroniczną możliwie jak największej ilości dokumentów. Celem jest optymalizacja administrowania dokumentami, a także zmniejszenie ilości używanego papieru. Integracja podpisów cyfrowych została wdrożona w celu umożliwienia realizacji tej strategii w odniesieniu do dokumentów podpisanych przez klientów.

Rozwiązanie

Tablet LCD do podpisów STU-500 firmy Wacom i oprogramowanie SignDoc firmy Softpro używane są w parze do cyfrowego przetwarzania wielu procedur związanych z dokumentami klienta. Obejmuje to dokumenty otwarcia, zmiany i zamknięcia kont depozytowych, różnych typów umów jak również raporty z konsultacji związane z niemiecką ustawą o obrocie papierami wartościowymi. Nawet informacje o dostępie do skrzynek depozytowych dokumentowane są w ten sposób. Podpisy składane są bezpośrednio na tablet i tym samym natychmiast digitalizowane. Indywidualne charakterystyki biometryczne podpisów są również rejestrowane. Zaliczają się do nich nacisk pióra i prędkość pisania. Pozwoliło to bankowi na podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Korzyści

Rozwiązanie cyfrowe umożliwia pracownikom banku większe skupienie na rzeczywistych aspektach ich pracy, ponieważ są zwolnieni z różnych zadań administracyjnych. Bank zmniejsza również swoje koszty, ponieważ żadne formularze papierowe nie muszą być skanowane, indeksowane ani archiwizowane. Wyszukiwanie określonych transakcji jest również znacząco przyspieszone, ponieważ wszystkie dokumenty są dostępne elektroniczne w czasie rzeczywistym.

Co zatrzymuje klientów

Marc Bourdos, kierownik projektu w Sparkasse: – Jako prekursor w dziedzinie podpisów elektronicznych, bank oszczędnościowy Sparkasse Rastatt-Gernsbach zajmował się szerokim zakresem rozwiązań sprzętowych. Obecnie używamy tylko tabletów LCD do podpisów STU-500 firmy Wacom i nasi klienci są bardzo zadowoleni z dużego ekranu, ergonomicznego kształtu oraz wyjątkowo ostrego wyświetlacza, na którym składają podpisy. W szczególności cenimy wytrzymałość i długą żywotność urządzenia. –

Pobierz tutaj

Klikając w tym miejscu można pobrać to studium przypadku w formacie pdf.
Powrót