Klinika, która nie używa papieru dzięki tabletom do podpisów STU-520 firmy Wacom

STU-520 do administrowania pacjentami bez użycia papieru

Marcin Sikora, Kierownik Kliniki “Uśmiech na 5: – Szukałem niezawodnego rozwiązania od wielu lat. Korzystanie z tabletów do podpisów firmy Wacom w codziennej praktyce medycznej przede wszystkim minimalizuje czas administrowania dokumentami, który możemy całkowicie poświęcić naszym pacjentom. W rezultacie rozwiązanie to zmniejsza koszty i eliminuje wszystkie problemy, które powstają wskutek gromadzenia się dokumentów pacjenta. Dzięki tabletom do podpisów STU-520 firmy Wacom w końcu osiągnęliśmy cel bycia “kliniką bez papieru” -.

Użytkownik

Uśmiech na 5 jest to nowoczesna klinika stomatologiczna we Wrocławiu, która oferuje kompleksową opiekę stomatologiczną. Głównym celem kliniki zawsze był ciągły rozwój z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu medycznego i nowoczesnych metod leczenia. Mając już ponad 8000 zarejestrowanych pacjentów i zarządzając średnio 400 wizytami w tygodniu liczba pacjentów, zaawansowanych procedur stosowanych w klinice i próśb o dokumentację szybko rośnie.

Tło

Korzystając z oprogramowania lidera polskiej praktyki stomatologicznej PL-Med Stomatologia pomyślnie wprowadzono cyfrowy harmonogram, elektroniczną kartotekę pacjenta oraz tabele stomatologiczne. Edytor tekstu zaprojektowany przez PL-Med umożliwia przygotowanie dokumentów takich jak zgody, plany leczenia i skierowania w bardzo krótkim czasie. Problemem jest to, że wiele z nich wymaga podpisu osobistego i musi być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Rozwiązanie

Problem rozwiązał tablet LCD do podpisów STU-520 z firmy Wacom w połączeniu z oprogramowaniem PL-Med. Pacjenci mogą z łatwością przeczytać dokument na ekranie komputera, akceptują go poprzez złożenie podpisu cyfrowego na tablecie do podpisów firmy Wacom w czasie rzeczywistym. Podczas zapisu rejestrowana jest indywidualna charakterystyka biometryczna podpisu, taka jak nacisk i prędkość pisania. Potem dokument podpisany jest widoczny na ekranie komputera, zabezpieczony certyfikatem cyfrowym, który zapewnia, że po podpisaniu nie jest możliwe wprowadzanie jakichkolwiek zmian w dokumencie. Rezultatem jest autentyczne i niezmienne oświadczenie woli.

Korzyści

Rozwiązanie elektronicznego podpisu odręcznego oferowane przez firmę Wacom pozwala klinikom osiągnąć przebieg pracy bez użycia papieru: Wszystkie dokumenty podpisywane są cyfrowo, archiwizowane i dostępne natychmiast. Wyeliminowano przechowywanie wielu tysięcy arkuszy papieru. Obecnie pracownicy mogą wyszukiwać, czytać i sprawdzać dokumenty znacznie szybciej, mając natychmiastowy dostęp do informacji, zarówno w recepcji, jak i w gabinecie lekarskim.

Więcej

W przypadku zainteresowania zastosowaniem eSignature w segmencie opieki zdrowotnej
w tym miejscu można pobrać odpowiednią dokumentację.
Powrót