Studium przypadku: CECA, 4 lata podpisywania bez użycia papieru – podsumowanie

Zbieranie doświadczenia w długim okresie czasu w zakresie używania tabletów do podpisów firmy Wacom

Cztery lata temu, klienci hiszpańskich banków i kas oszczędnościowych byli zobowiązani do wielokrotnego składania podpisu na setkach różnych dokumentów. Wszystkie transakcje, nawet małe, powodowały niekończące się podpisywanie dokumentów. Podobnie wszystkie te dokumenty powodowały wysokie koszty bezpośrednie generowane przez papier, drukowanie i archiwizowanie oraz koszty pośrednie generowane przez procesy administracyjne związane z każdym dokumentem. To dlatego Konfederacja Hiszpańskich Banków Oszczędnościowych (CECA) postanowiła wdrożyć projekt Zdigitalizowany System Podpisywania (DSS) w hiszpańskich bankach oszczędnościowych.
Gdy konfederacja CECA rozpoczęła ten projekt, miała na uwadze trzy bardzo wyraźne cele: Po pierwsze, zmniejszenie kosztów bezpośrednich związanych z dokumentami generowanymi przez transakcje bankowe. Po drugie, przekształcenie podpisu cyfrowego w standardową praktykę w sektorze bankowym, a także w innych sektorach. I wreszcie, zapewnienie większej wygody pracownikom i klientom.

Zobaczmy, jak im się to udało

Po instalacji tabletów do podpisów w 2009 r. w pierwszych oddziałach, tablety stanowią obecnie element hiszpańskiej bankowości tak, jak paella i Flamenco są elementem dziedzictwa kulturowego tego kraju. Do tej pory prawie 29,000 tabletów do podpisów firmy Wacom zainstalowano w ponad 18,000 oddziałów rozsianych po całym kraju.
Z wdrożeniem tabletów do podpisów średni bank oszczędnościowy (1200 oddziałów) jest w stanie zaoszczędzić ponad 110 milionów arkuszy papieru rocznie – co oznacza ​​bezpośrednie oszczędności w wysokości ponad 1,4 mln euro rocznie dzięki zmniejszeniu zużycia papieru i oszczędności drukarek oraz atramentu. Oszczędności kosztów pośrednich są jeszcze większe: Oznacza to oszczędności dzięki bardziej efektywnym procesom wynoszące prawie 1,95 miliona euro. W sumie średni bank oszczędności może zaoszczędzić około 6,27 € na dokumencie, co daje średnio 3,4 miliona euro rocznie na bank.

Jak wygląda rozwiązanie

Hiszpańskie banki wyposażone są w tablety do podpisów STU-500 oraz STU-520. Około 95 % wszystkich dokumentów wykorzystywanych w codziennej działalności banków oszczędnościowych jest obecnie podpisywane na tabletach. Niektóre oddziały mają limity dla wniosków kredytowych: Jeśli ryzyko transakcji (kwota, zabezpieczenie …) jest wyższe niż ta wartość graniczna to wymagany jest klasyczny podpis na papierze.
Rozwiązanie do rejestracji podpisów zastosowane przez konfederację CECA zapewnia rejestrację nie tylko obrazu podpisu, ale również danych biometrycznych takich, jak nacisk i prędkość podczas składania podpisu. Tablet rejestruje nacisk, prędkość i przyspieszenie pióra podczas procesu podpisywania w celu wygenerowania indywidualnego profilu każdego sygnatariusza dla zweryfikowania i uwierzytelnienia podpisu. Dzięki tym danym biometrycznym podpisywanie elektroniczne staje się nawet bardziej bezpieczne: w przypadku oszustwa, dane biometryczne mogą być wymagane przez upoważnioną osobę i podpisy mogą być porównywane przez biegłego grafologa.
W ciągu ostatnich czterech lat konfederacja CECA musiała zmierzyć się z 38 zdarzeniami prawnymi: Dzięki danym biometrycznym 37 z tych spraw zostało rozwiązanych bez sądu, poprzez dowiedzenie, że podpisy zostały złożone przez osobę upoważnioną. Przez wszystkie te lata konfederacja CECA musiała zmierzyć się tylko z jednym prawdziwym przypadkiem oszustwa: dzięki sprawdzeniu danych biometrycznych konfederacja CECA mogła udowodnić przypadek oszustwa i udzielić wsparcia ofierze.

Wytrzymałe tablety do codziennego użytku

- Kilka lat temu, mieliśmy do czynienia z prawdziwą “górą” papierkowej roboty. W celu zmniejszenia ilości drukowanych dokumentów i uproszczenia procesów zdecydowaliśmy się wdrożyć tablety do podpisów firmy Wacom – i była to najlepsza decyzja, jaką podjęliśmy: Od momentu zarejestrowania pierwszego podpisu w 2009 r., ponad 300 milionów dokumentów zostało podpisanych za pomocą tabletów i wszystkie one wyglądają prawie jak nowe – mówi Santiago Uriel, Zastępca Sekretarza ds. Technologii w Konfederacji CECA. – Przez wszystkie te lata złożyliśmy niecałe 30 reklamacji – a zatem wskaźnik awaryjności jest mniejszy niż 0,1 %! Wysoka jakość produktów jest jedną z głównych przyczyn wielkiego sukcesu naszego projektu. –

Pobierz tutaj

Pełne studium przypadku można pobrać klikając w tym miejscu
Powrót