Umowy na usługi telekomunikacyjne bez użycia papieru w Mobitel, Słowenia

Mobitel zmniejsza ilość papieru dzięki tabletom do podpisów firmy Wacom

Boštjan Robežnik, Dyrektor Działu Informatyki w firmie Mobitel: – Mobitel jest wiodącym przedsiębiorstwem w zakresie operacji elektronicznych i zwracamy uwagę na zmniejszenie zużycia papieru w naszych procesach, ponieważ zdajemy sobie sprawę zarówno z potencjału oszczędności jak również z korzyści dla środowiska, które związane są z operacjami bez użycia papieru. Rozwiązanie podpisu elektronicznego, które zostało wdrożone we współpracy z firmą SETCCE, zaprojektowano dla tabletów do podpisów STU-300 oraz STU-500 firmy Wacom. Nasi użytkownicy i partnerzy biznesowi zadowoleni są z przejrzystości podpisów elektronicznych na urządzeniach firmy Wacom i lubią prostotę ich użytkowania.

Użytkownik

Mobitel d.d. to największy słoweński dostawca usług telefonii komórkowej dla ponad miliona klientów. Użytkownicy mogą podpisywać i zarządzać umowami w 20 centrach Mobitel we wszystkich większych miastach słoweńskich i z partnerami Mobitel, którzy działają w ponad 200 miejscach w całym kraju.

Tło

Firma skoncentrowała się na natychmiastowym zmniejszeniu kosztów sprzedaży, które wynikają ze stosowania papieru, a zwłaszcza z obsługi dokumentów papierowych (wysyłki, skanowania, digitalizacji i indeksowania). Podstawowe wymagania, aby przejść na operacje bez użycia papieru obejmują aktualizację systemu zarządzania o formularze elektroniczne i wdrożenie odpowiedniego rozwiązania podpisu elektronicznego.

Rozwiązanie

Firma Mobitel wprowadziła podpisy elektroniczne w połączeniu z aktualizacją systemów do zarządzania szablonami formularzy elektronicznych, rejestrowania zleceń i generowania dokumentów użytkownika w formie elektronicznej.

Rozwiązanie

ePero®, zaprojektowane przez firmę SETCCE w oparciu o oprogramowanie opracowane przez austriacką firmę xyzmo Software GmbH opiera się na wykorzystaniu tabletów do podpisów z wyświetlaczami LC. W centrach Mobitel używane są tablety do podpisów STU-500 firmy Wacom, a partnerzy firmy wyposażeni są w modele STU-300 firmy Wacom. Tablety do podpisów firmy Wacom zapewniają przyjemne doświadczenia wyświetlając podpis elektroniczny (eSignature) użytkownika w czasie rzeczywistym. Oprócz podpisów cyfrowych tablety te wyświetlają również dane podstawowe, takie jak numer umowy, cel podpisania, itp. Korzyści Przechodząc na operacje elektroniczne za pomocą rozwiązania ePero® i tabletów do podpisów firmy Wacom, firma Mobitel całkowicie wyeliminowała potrzebę drukowania dokumentów, skanowania dokumentów i ich archiwizowania, przyspieszając jednocześnie przetwarzanie umów z użytkownikami. Wszystkie podpisane elektronicznie dokumenty archiwizowane są elektronicznie i są dostępne dla wszystkich pracowników serwisowych od razu po podpisaniu. Firmie Mobitel udało się również zmniejszyć liczbę błędów i uniknąć utraty dokumentów, a tym samym zmniejszyć obciążenie pracą pracowników w sieci sprzedaży, co pozwala im poświęcić więcej czasu na wsparcie i doradzanie klientom.

Studium przypadku Mobitel można pobrać klikając w tym miejscu.
Powrót