Ubezpieczenia

image-insurance

Ubezpieczenia: usprawnienie procesu

Umowy ubezpieczeniowe są bardzo specyficznymi dokumentami. Chociaż wykorzystywany jest formularz standardowy, to są różne taryfy, opcje i inne odmiany. Przy użyciu tabletu i wyświetlacza do podpisów firmy Wacom można usprawnić przebieg pracy agenta ubezpieczeniowego. Agent ubezpieczeniowy przedstawia klientowi informacje z polisy ubezpieczeniowej na ekranie komputera. Krok po kroku, może prowadzić klienta przez wszystkie istotne części umowy. Ilekroć wymagany jest podpis klienta do zatwierdzenia poprawek lub wnioskowanych zmian ubezpieczenia, to na tablecie lub wyświetlaczu do podpisów firmy Wacom pojawia się pole do podpisu.

Elastyczne rozwiązania

W siedzibie klienta można wybrać tablet do podpisów, ponieważ jest mały, kompaktowy i można go łatwo podłączyć do laptopa agenta ubezpieczeniowego. W agencji ubezpieczeniowej można używać wyświetlacza do podpisów, ponieważ można wyświetlić na nim cały dokument. W każdym przypadku klient używa pióra do podpisywania swoim nazwiskiem bezpośrednio na ekranie tak, jak robiłby to na papierze. Również, gdy podpisy wymagane są do płatności należności lub rozliczeń, elektroniczny podpis odręczny to doskonałe rozwiązanie, aby oszczędzić cenny czas, który normalnie tracony jest z powodu przetwarzania papieru.