Wacom Signature

Doświadczenie rynkowe związane z naturalnym sposobem wprowadzania treści do komputera

Firma Wacom posiada 30-letnie doświadczenie rynkowe związane z użyciem pióra do wprowadzania treści, jako najbardziej naturalnego sposobu pracy z komputerem. Projektanci, fotografowie i inni twórcy polegają na technologii firmy Wacom.
Wprowadzanie treści za pomocą pióra nie służy tylko do działalności twórczej. Jest to również cenne narzędzie do usprawniania procesów biznesowych, które eliminuje papier i tworzy całkowicie cyfrowy, wydajny przebieg pracy.

Nowoczesna technologia zapewniająca bezpieczny i efektywny elektroniczny podpis cyfrowy

W oparciu o swoje doświadczenie firma Wacom wie, w jaki sposób połączyć nowoczesną technologię z wysokiej jakości produktem i intuicyjnym interfejsem uzyskując nowoczesne rozwiązania eSignature. Oferowana przez firmę Wacom technologia rejestracji podpisów umożliwia składanie prawnie wiążących podpisów odręcznych. Jest to klucz do prawdziwie cyfrowego przebiegu pracy zarówno po stronie przedsiębiorstwa, które wprowadziło eSignature to swoich procesów, jak również po stronie klientów składających podpis, którzy mogą polegać na autentyczności podpisu. Użycie produktów firmy Wacom do podpisywania wyklucza oszustwa poprzez zastosowanie różnych technologii szyfrowania.

Partnerstwo na rzecz rozwiązań na zamówienie

Firma Wacom współpracuje z wybranymi partnerami, którzy posiadają wiedzę w określonych branżach i mają liczący się potencjał w danym regionie. Wynikiem tego partnerstwa jest wyjątkowy asortyment produktów, który spełnia wszystkie potrzeby w zakresie dokumentów elektronicznych i bezpiecznych rozwiązań do rejestracji podpisów w różnych branżach, krajach i przedsiębiorstwach.