Raport firmy SGS dotyczący tabletów do podpisów firmy Wacom

SGS Test (EN) SGS Test STU-530 (JPG)

Tło: SGS

SGS jest to wiodąca firma w zakresie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Zatrudniając ponad 80,000 pracowników, firma SGS korzysta z sieci ponad 1,650 biur i laboratoriów na całym świecie. Firma SGS dostarcza rozwiązania we wszystkich branżach i uważana jest za światowy wzorzec jakości i rzetelności. Dzięki wyjątkowej sieci globalnej firma SGS dostarcza niezależne wyniki dopasowane do potrzeb danego przemysłu lub branży. Założona w 1878 r. firma posiada siedzibę w Genewie. Od 1920 r. firma SGS działa w Niemczech. W 40 biurach w całych Niemczech, około 3,000 pracowników świadczy usługi w zakresie kontroli, testowania i weryfikacji na wszystkich etapach łańcucha wartości w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, większej skuteczności i wyższej jakości. SGS Group Germany świadczy usługi w zakresie kontroli handlu międzynarodowego, wyrobów przemysłowych, rolnictwa, przemysłu wydobywczego i przemysłu wytwarzającego dobra konsumpcyjne. Firma świadczy usługi producentom i handlowcom, administracjom państwowym i biznesowi, zarówno dostawcom jak i konsumentom.

(Źródło: strona internetowa firmy SGS)

 

Cel firmy Wacom:

Tablety do podpisów firmy Wacom używane są pomyślnie na całym świecie od wielu lat. Wiele nagród od instytucji i wydawnictw z różnych branż udowadnia jakość tych tabletów. Do tej pory brakowało niezależnego, opartego na badaniach dowodu wytrzymałości tabletów. Z uwagi na to, że tablety są intensywnie używane w wielu zastosowaniach (przykładowo w punktach sprzedaży, gdzie setki podpisów może być rejestrowane w ciągu jednego tylko dnia), wytrzymałość jest kluczowym wymaganiem przedsiębiorstw używających tabletów do podpisów codziennie na stanowiskach obsługi klientów lub w punktach sprzedaży.

 

Zadanie firmy SGS:

Zadaniem firmy SGS było obciążenie tabletów do podpisów dużą liczbą cykli podpisów w celu sprawdzenia możliwego wpływu tego działania na powierzchnię tabletu.

Badana była szorstkość powierzchni. Badanie powinno zostać wykonane odpowiednimi metodami na wstępnie określonych etapach testu symulacyjnego, jak również później.

Testy powinny zostać wykonane przy użyciu tabletu do podpisów STU-530 firmy Wacom, który został dostarczony do laboratorium SGS w Dortmundzie, Niemcy.

 

Zastosowane metody badań:

  • Dokumentacja fotograficzna próbki i powierzchni próbki
  • Przygotowano środowisko do przeprowadzenia testu mechanicznego imitujące rzeczywisty proces podpisywania przez pisanie wektorowych podpisów elektronicznych na tablecie, składających się z linii i okręgów, które umieszczane były w różnych i zmieniających się pozycjach przy każdym podpisie. Obciążenie wywierane na pióro było w przybliżeniu takie samo, jak przy podpisywaniu przez rzeczywistą osobę.
  • Do wykrycia możliwej degradacji powierzchni w porównaniu z początkowym jej stanem zastosowano konfokalną laserową mikroskopię skaningową. Badanie wykonano trzy razy, na początku, w trakcie i po zakończeniu testów.

 

Wyniki:

  • Przy obciążeniu 500.000 podpisami nie ma zarysowań, które byłyby widoczne gołym okiem. Jedynie przy zastosowaniu mikroskopii optycznej wykryto bardzo małe oddziaływania mechaniczne.
    Opisana wyżej konfokalna laserowa mikroskopia skaningowa potwierdziła powyższe wyniki.
  • Zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym pokazują powierzchnię, która można porównać ze stanem początkowym tabletu z jednym tylko wyjątkiem.

 

Podsumowanie:

Test wytrzymałościowy wykonany przez firmę SGS udowodnił, że powierzchnia ze szkła hartowanego tabletu do podpisów STU-530 firmy Wacom umożliwia zarejestrowanie 500.000 podpisów prawie bez widocznych śladów zużycia, co jest wyjątkowym osiągnięciem w skali rynku. Ilość podpisów odpowiada 20 letniemu okresowi użytkowania, przyjmując, że dziennie rejestrowanych jest średnio 100 podpisów. Długi, nie wymagający konserwacji okres użytkowania tabletów do podpisów firmy Wacom zapewnia naszym klientom nieprzerwany i szybki zwrot inwestycji.

Cały raport firmy SGS dostępny jest na życzenie. Prosimy o kontakt na adres solutions@wacom.eu

Powrót