บริการธนาคารและทางการเงิน

image-bankingเปิดบัญชี ยื่นคำขอและธุรกรรมต่างๆ แบบไร้กระดาษ

ธนาคารชั้นนำและหน่วยงานด้านการค้าปลีกทั่วโลกต่างเล็งเห็นประโยชน์ในการประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้จากการใช้โซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือและการกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของ Wacom

สัมผัสของมนุษย์จะถูกรักษาไว้เมื่อเลือกโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Wacom ประสบการณ์การใช้งานปากกาอิเล็กทรอนิกส์จาก Wacom ให้ความรู้สึกเสมือนกับการใช้หมึกบนกระดาษแบบดั้งเดิมเป็นอย่างมาก แต่มาพร้อมประโยชน์ทั้งหมดของกระบวนการไร้กระดาษ เมื่อรวมเวลาทั้งหมดที่พนักงานของคุณจะประหยัดได้ในระหว่างกระบวนการ การพิมพ์ การสแกน และการสืบค้นเอกสารที่เป็นกระดาษ พวกเขาจะมีเวลาอีกมากมายที่ให้บริการลูกค้า

เมื่อสถาบันของคุณเริ่มบันทึกและจัดเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือเพื่อประหยัดกระดาษ คุณก็สามารถนำระบบการตรวจสอบความถูกต้องไปใช้เพื่อเปรียบเทียบลายเซ็นที่เก็บมาใหม่กับลายเซ็นที่เป็นหลักฐานที่มีอยู่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ในปัจจุบัน แบบฟอร์มเกือบทั้งหมดสามารถเซ็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ว่าจะเป็น การเปิดบัญชีใหม่ การสมัครสินเชื่อและเงินกู้ และเอกสารสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซิกเนเจอร์แพดขนาดเล็กกะทัดรัดและเชื่อถือได้ของเราเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือที่บริเวณจุดรับฝาก-ถอนเงินและเคาน์เตอร์ สำหรับหลายๆ ภูมิภาคทั่วโลก มีการใช้ตัวบทกฎหมายที่ให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือเหล่านี้มีผลผูกพันทางกฎหมาย

เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่น่าประทับใจและแสนจะง่ายดายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกรอกข้อมูลแบบฟอร์มดิจิทัล เรายังสามารถใช้จอพร้อมปากกาของ Wacom สำหรับการเขียน เพิ่มคำอธิบาย ทำเครื่องหมาย การเน้นคำหรือรูปภาพ ตลอดจนการอนุมัติคำขอและข้อตกลงโดยใช้ปากกาเขียนบนหน้าจอโดยตรงเสมือนการเขียนบนกระดาษ ลูกค้าสามารถดูเอกสารทั้งหมด รวมถึงเขียนและเซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์บนจอได้

ประโยชน์ของระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธนาคาร
• เพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันและอนุมัติการทำธุรกรรมของลูกค้า
• ปรับปรุงความเร็วและความถูกต้องแม่นยำในการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินที่เป็นความลับ
• ดำเนินการรับรองความถูกต้องของลายเซ็นได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
• ทำให้ขั้นตอนการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าง่ายดายยิ่งขึ้น
• สามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงของการฉ้อโกงได้เป็นอย่างดีโดยการนำระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ โดยใช้ข้อมูลลายเซ็นชีวมาตรที่เก็บบันทึกโดย จอพร้อมปากกาอิเล็กทรอนิกส์ของ Wacom
• เสริมสร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ของธนาคารในฐานะผู้ริเริ่มและองค์กรด้านดิจิทัล ที่ใส่ใจในการปกป้องลูกค้าจากการฉ้อโกงอย่างแท้จริง
• เสริมสร้างความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะให้บริการและให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าด้วยความเป็นเลิศโดย นำซิกเนเจอร์แพดหรือจอพร้อมปากกาคุณภาพสูงและสุดยอดความทนทานมาใช้กับลูกค้า

Customer Stories

HSBC – PDF
CECA – PDF
Sparkasse – VIDEO
Sparkasse – PDF
Bank of China – PDF
Alior Bank – VIDEO
Alior Bank – PDF
Citibank Korea – VIDEO
Citibank Korea – PDF