Products

ซิกเนเจอร์แพดและจอพร้อมปากกาแบบอินเทอร์แอคทีฟ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ การใช้งาน และสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย Wacom ให้บริการโซลูชันลายเซ็นแบบครบวงจร ซึ่งได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ตลอดจนการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ eSignature ของบริษัทอื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้เพียงคนเดียว และบริษัทขนาดใหญ่ คุณสามารถดูส่วนสำคัญทั้งหมดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Wacom ได้ในส่วนนี้