Mobile Signature

ลายเซ็นบนมือถือ: เก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

แท็บเล็ต, iPad และอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสแบบพกพาเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานภาคสนาม การเสนอความสามารถในการดูเอกสาร การป้อนข้อมูลด้วยลายมือ และการเซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ลูกค้าและพนักงานที่อยู่นอกสถานที่ของคุณ จะทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการจากระบบงานแบบดิจิทัล

การเพิ่มสไตลัสของ Wacom เข้าไปจะช่วยยกระดับฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์แบบพกพา ตัวแทนประกันภัย ช่างเทคนิค มืออาชีพด้านการบริการและซ่อมบำรุง ต่างก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้สำหรับการนำเสนอ ป้อนข้อมูลลูกค้า และเก็บการอนุมัติของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ปากกาของ Wacom ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้โลกดิจิทัลรู้สึกราวกับเป็นโลกแห่งความจริง ผลิตภัณฑ์ของเราที่ได้รับการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดิจิทัลทั้งหมดต่างก็เก็บข้อมูลปากกาคุณภาพสูง ข้อมูลปากกานี้ยังสามารถใช้สำหรับการเขียน การวาดภาพ และการเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ต่อไปนี้คือรายการผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของ Wacom ที่มีวางจำหน่ายอย่างแพร่หลายสำหรับผู้บริโภค มืออาชีพด้านงานสร้างสรรค์ และนักธุรกิจ ซึ่งยังสามารถช่วยให้คุณเพิ่มความสามารถของหมึกดิจิทัลและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้กับการดำเนินงานภาคสนามของคุณได้ด้วย

Signature-Stylus-CS-500

CS-500