ระบบจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์


Wacom มีผลิตภัณฑ์ลายเซ็นที่ได้รับการคัดสรรจำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจและนวัตกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ยกเลิกให้บริการผลิตภัณฑ์บางรายการ และในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์เหล่านี้จำนวนมากยังคงมีการใช้งาน เนื่องจากเป็นโซลูชัน eSignature ที่ไว้วางใจได้ แข็งแรงทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน

ดังนั้น เราจึงนำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเหล่านั้นมาไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรา

หากคุณไม่พบชื่อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ คุณสามารถค้นหาได้จากที่นี่ หรือหากคุณยังคงใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้น และต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่ว่าคุณจะต้องการสิ่งใด โปรดดูที่ระบบจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรา

Signature Pads: Small, robust and reliable

Signature-Pad-STU-520 Signature-Pad-STU-500 Signature-Pad-STU-300
STU-520 STU-500 STU-300
Signature-Display-DTU-1031 Signature-Display-DTU-1631 Signature-Pad-STU-300B
DTU-1031 DTU-1631 STU-300B
Signature-Display-DTK-1651
DTK-1651