การประกันภัย

image-insurance

เขียนนโยบาย คำร้อง การยื่นประกัน และการขอเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องใช้กระดาษ

สร้าง กรอกข้อมูล และเซ็นชื่อในแบบฟอร์มและเอกสารนโยบายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการต่างๆ รวมถึงช่วยขจัดค่าใช้จ่ายด้านเอกสารและการจัดเก็บเอกสารได้ด้วย

ตัวแทนสามารถแชร์ข้อมูลกรมธรรม์กับลูกค้าได้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และแนะนำลูกค้าผ่านขั้นตอนการสมัคร การอนุมัติ หรือการเอาประกันได้ เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าต้องกรอกลายเซ็นเพื่อทำการแก้ไขหรือร้องขอการเปลี่ยนแปลงในวงประกัน ช่องลายเซ็นจะแสดงขึ้นบนซิกเนเจอร์แพดหรือจอพร้อมปากกาของ Wacom และลูกค้าสามารถใช้ปากกาเพื่อเซ็นชื่อได้โดยตรงบนหน้าจอเสมือนเซ็นบนแผ่นกระดาษ เมื่อต้องใช้ลายเซ็นสำหรับการรับเอาเงินประกัน หรือทำการตกลง ซิกเนเจอร์แพดของ Wacom ซึ่งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปก็จะเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าที่มักจะสูญเสียไปกับขั้นตอนที่ใช้กระดาษ

ซิกเนเจอร์แพดของ Wacom มีขนาดเล็กและทนทาน จึงเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานบนเคาน์เตอร์และโต๊ะทำงานในสำนักงาน รวมถึงการใช้งานกับแล็ปท็อปเมื่อทำงานภาคสนามด้วย

เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่น่าประทับใจและง่ายดายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกรอกข้อมูลแบบฟอร์มดิจิทัล ยังสามารถใช้จอพร้อมปากกาของ Wacom สำหรับการเขียน เพิ่มคำอธิบาย ทำเครื่องหมาย การเน้นคำหรือรูปภาพ ตลอดจนการอนุมัติคำขอเอาประกันภัยและแก้ไขความคุ้มครองโดยใช้ปากกาเขียนบนหน้าจอโดยตรงเสมือนการเขียนบนกระดาษ ผู้ถือกรมธรรม์สามารถดูเอกสารทั้งหมดได้ รวมถึงการเขียนด้วยหมึกดิจิทัลและเซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์ของ eSignature สำหรับการประกันภัย

  • เพิ่มความคล่องตัวให้ขั้นตอนการสมัครกรมธรรม์ประกันภัย อัพเดตความคุ้มครองและการดำเนินการเอาประกัน
  • ลดเวลาการดำเนินการเมื่อเทียบกับการใช้แบบฟอร์มที่เป็นกระดาษด้วยการเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักงานหรือนอกสถานที่
  • ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ การสแกน การเก็บข้อมูลถาวร การจัดเก็บ และการจัดส่งเอกสารที่เป็นกระดาษ
  • ปรับปรุงความสามารถในการเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กรมธรรม์และการเอาประกันเมื่อเทียบกับการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ
  • ปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว เนื่องจากสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานที่จะบ่งชี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
  • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและเสริมสร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ของคุณในฐานะผู้ริเริ่มด้านดิจิทัลและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
  • ลดปัญหาการฉ้อโกงให้น้อยลงโดยการทำให้ตัวแทนไม่สามารถแก้ไขเอกสารหลังจากที่ลูกค้าเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว

Customer Stories

Mitsui Sumitomo – PDF