โทรคมนาคม

image-telสัญญาที่ไร้กระดาษทำให้ผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้ให้บริการต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจำนวนมาก เช่น Vodafone, Orange และ Telefónica จึงได้รวมการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือเข้ากับระบบลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้ว

เอกสารจำนวนมากในภาคการโทรคมนาคมจำเป็นต้องใช้ลายเซ็น เช่น สัญญาและการเปลี่ยนแปลงแผนการให้บริการสำหรับบริการโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน และอินเทอร์เน็ต เวลาที่ต้องใช้ในการโอน ตรวจสอบ และดำเนินการเอกสารเหล่านี้ด้วยมือคือเวลาที่สามารถนำไปใช้เพื่อให้บริการลูกค้าหรือทำยอดขายเพิ่มเติมได้ ไม่เพียงแค่เป็นการเสียเวลาเท่านั้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสารที่ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย องค์กรของคุณสามารถผสานรวมการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือเข้ากับระบบลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วได้ เพื่อช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เวลาที่สามารถนำไปใช้ให้คุ้มค่ายิ่งกว่า จึงทำให้คุณสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หรือมีเวลามุ่งให้บริการลูกค้าของคุณในระดับที่สูงยิ่งขึ้น

ซิกเนเจอร์แพดของ Wacom คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับซุ้ม และสถานที่ที่มีพื้นที่เคาน์เตอร์จำกัด เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่น่าประทับใจและโต้ตอบได้มากยิ่งขึ้นของลูกค้า จอพร้อมปากกาของ Wacom ทำให้ลูกค้าสามารถดูเอกสารทั้งหมดได้ รวมถึงใช้ปากกาเพื่อกรอกแบบฟอร์มและใบคำร้องด้วยหมึกดิจิทัล และเซ็นชื่อของพวกเขาแบบอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าจอได้โดยตรง การใช้ปากกา Wacom ในการเขียนหรือเซ็นชื่อก็เหมือนกับการใช้ปากกาและกระดาษ ใครๆ ก็ทำได้

ประโยชน์ของระบบ eSignature สำหรับการโทรคมนาคม
• เพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันและอนุมัติการทำธุรกรรมของลูกค้า
• ทำให้ขั้นตอนการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าง่ายดายยิ่งขึ้น
• เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยการสร้างกระบวนการไร้กระดาษที่รวดเร็ว ณ จุดที่ทำธุรกรรม
• ขจัดค่าใช้จ่ายของแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการเงิน การสูญเสียกำลังผลิต และค่าใช้จ่ายด้านสภาพแวดล้อม
• เพิ่มความคล่องตัวให้ขั้นตอนด้านเอกสารของการสมัครบริการใหม่ หรือการอัพเดตสัญญา
• สามารถสืบค้น อัพเดต และเซ็นสัญญาดิจิทัลแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งช่วยสร้างข้อตกลงที่มีความปลอดภัยและมีผลผูกพันได้รวดเร็วและง่ายดายกว่าการดำเนินการที่ต้องใช้กระดาษแบบดั้งเดิม
• ปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว เนื่องจากสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานที่จะบ่งชี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
• เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและเสริมสร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ของคุณในฐานะผู้ริเริ่มด้านดิจิทัลและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

Customer Stories

China Telecom – VIDEO
Mobitel Slovenia – PDF
Telekom Austria – PDF
Sunrise – PDF