การท่องเที่ยวและการบริการ

image-hotelลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจองที่พักและลงทะเบียนผู้ใช้บริการ

บรรดานักท่องเที่ยว ลูกค้า และแขกต่างชื่นชมวิธีการที่รวดเร็วและง่ายดายสำหรับการเซ็นชื่อเข้างาน จองบริการต่างๆ และลงนามในสัญญาเช่า ขณะที่องค์กรของคุณก็พึงพอใจกับการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการงดใช้กระดาษ

คุณสามารถช่วยประหยัดเวลาของผู้เข้าพักและลูกค้าจากการกรอกเอกสาร แล้วเหลือเวลาดื่มด่ำกับบริการต่างๆ จากคุณมากขึ้น ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรของคุณอีกด้วย

โดยการเพิ่มซิกเนเจอร์แพดหรือจอพร้อมปากกาของ Wacom เข้ากับระบบการลงทะเบียนผู้เข้าพัก คุณสามารถเพิ่มความคล่องตัวให้กับขั้นตอนการเช็คอินและเช็คเอาท์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้เข้าพัก และประหยัดค่าใช้จ่ายให้องค์กรของคุณ เมื่อผู้เข้าพักมาถึง พนักงานต้อนรับจะแสดงข้อมูลการจองห้องพักบนจอแสดงผลของจอพร้อมปากกาหรือซิกเนเจอร์แพดของ Wacom ได้โดยตรง ผู้เข้าพักสามารถดูข้อมูล ยืนยันระยะเวลาการเข้าพักและค่าห้อง แล้วเซ็นชื่อเข้าพักด้วยปากกาอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าจอได้โดยตรง ไม่ต่างจากการใช้ปากกาบนแผ่นกระดาษ สามารถบันทึกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือไว้บนเซิร์ฟเวอร์และนำมาใช้เพื่อทำให้ขั้นตอนการเช็คเอาท์สะดวกสบายยิ่งขึ้นในภายหลัง โดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็น ผู้เข้าพักสามารถดูใบแจ้งหนี้ยอดรวม และเลือกได้ว่าจะให้ส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลแทนการพิมพ์ออกมาก็ได้ ขั้นตอนทั้งหมดมีความทันสมัยและไร้กระดาษ แต่ยังคงไว้ซึ่งความคุ้นเคยและสะดวกสบายสำหรับผู้เข้าพักทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะมีความรู้ทางด้านเทคนิคหรือไม่ก็ตาม

สำหรับตัวแทนให้เช่า การนำระบบสัญญาดิจิทัลไปใช้ร่วมกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือเอื้อประโยชน์ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดิจิทัล และยังเป็นการส่งมอบประสบการณ์การใช้ปากกาที่ลูกค้าทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีด้วย

ประโยชน์ของระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงแรม รีสอร์ท และตัวแทนให้เช่า
• ทำให้การลงทะเบียนผู้เข้าพักและขั้นตอนการเช็คอินรวดเร็ว เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้เข้าพัก
• ให้วิธีการที่ง่ายดายในการอนุมัติคำขออัพเกรดและการจองกิจกรรมต่างๆ
• ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ การสแกน การเก็บข้อมูลถาวร การจัดเก็บ และการจัดส่งเอกสารที่เป็นกระดาษ ด้วยการนำกระบวนการจัดทำเอกสารแบบไม่ต้องใช้กระดาษไปใช้ควบคู่กับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
• ปรับปรุงความพร้อมใช้งานของข้อมูลด้วยการเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
• เพิ่มการมีส่วนร่วมในโปรแกรมการสร้างความภักดีผ่านสมุดเยี่ยมดิจิทัล
• ขจัดปัญหาเอกสารสูญหาย
• เสริมสร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ของคุณในฐานะผู้ริเริ่มด้านดิจิทัลและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

Customer Stories

Hilton Milan – VIDEO
Hilton Milan – PDF
Kerry Hotel – VIDEO
Hotel Resol Ikebukuro – PDF
Hertz – PDF
Nine Tree Premier Hotel – PDF